Збірники наукових праць

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Рік заснування:2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14521-3492P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, член-кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор

Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Федорчук Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 E-mail: m-c-m@ukr.net

Сайт збірника: http://mcm-tech.kpnu.edu.ua


Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Рік заснування: 2008

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14521-3492P від 25.06.2008

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

Головний редактор: Хіміч Олександр Миколайович, член-кореспондент НАНУ, доктор фізико-математичних наук, професор

Заступник головного редактора: Верлань Анатолій Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Ковальська Ірина Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса редакції: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, Кам’янець-Подільський, Україна, 32300 E-mail: m-c-m@ukr.net

Сайт збірника: http://mcm-math.kpnu.edu.ua/