Вступнику

Бакалавр. На основі повної загальної середньої освіти (1 курс)


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або іноземна мова

Для конкурсного відбору на перший курс денної форми навчання приймальна комісія приймає сертифікат ЗНО за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. Сертифікат ЗНО з іноземної мови – тільки за 2018, 2019, 2020 роки.

Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії (оновлено)

Орієнтовні важливі дати для тих, хто вступає за результатами ЗНО

Етапи вступної кампанії Дати
Реєстрація на ЗНО 03.02.2020 – 24.03.2020
Проведення ЗНО 25.06.2020 – 17.07.2020 (детальніше тут)
Реєстрація електронних кабінетів з 1-го серпня 2020 року
Прийом електронних заяв 13.08.2020 – 18:00 22.08.2020
Строк виконання вимог до зарахування вступників на держ. бюджет до 18:00 31.08.2020
Терміни зарахування вступників за кошти бюджету – 05.09.2020;
за кошти фіз./юр. осіб – 30.09.20200

Орієнтовні важливі дати для тих, хто має спеціальні права при вступі

Етапи вступної кампанії Дати
Прийом заяв та документів 17.07.2020 – 18:00 16.08.2020
Вступні істипи на місця держ. замовлення 01.08.2020 – 12.08.2020
Співбесіди 16.08.2020 – 18.08.2020
Вступні іспити на місця за кошти фіз./юр. осіб  13.08.2020 – 22.08.2020
Терміни зарахування вступників за кошти бюджету – 05.09.2020;
за кошти фіз./юр. осіб – 30.09.2020

Бакалавр. На основі диплома молодшого спеціаліста (1, 2 курс скорочений термін навчання)


Фаховий іспит (тестування)

Для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки необхідно скласти Фаховий іспит (тестування)

 1. на 1 курс за скороченим терміном навчання 2р 10м, 20 вакантних місць денної форми навчання (окремі спеціальності в дипломі молодшого спеціаліста);
 2. на 2 курс за скороченим терміном навчання 2р 10м, 10 вакантних місць денної форми навчання (всі спеціальності в дипломі молодшого спеціаліста).

Програма фахового іспиту для вступу на навчання на 1й/ 2й курс (зі скороченим терміном навчання)

Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії (оновлено)
Етапи вступної кампанії Дати
Реєстрація електронних кабінетів з 1-го серпня 2020 року
Прийом електронних заяв 13.08.2020 – 18:00 22.08.2020
Фахові випробування 25.08.2020 – 31.08.2020
Оприлюднення рейтингового списку вступників ( державного замовлення) до 12:00 01.09.2020
Строк виконання вступниками, які отримали
рекомендації, вимог до зарахування на місця
державного або регіонального замовлення
до 18:00 05.09.2020
Терміни зарахування вступників за кошти бюджету – 08.09.2020;
за кошти фіз./юр. осіб –  30.09.2020

Магістр


Фаховий іспит (тестування)
 1. Для вступників на спеціальність 122 Комп'ютерні науки на 1 курс з терміном навчання 1р 4м, 25/20 вакантних місць денної/заочної форми навчання необхідно скласти:
  1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької або іспанської) ;
  2. Фаховий іспит (тестування);
  3. Фаховий іспит (додатковий) (тестування) для всіх інших спеціальностей
Перелік необхідних документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 «Інформаційні технології».

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Терміни вступної кампанії (оновлено)

Орієнтовні важливі дати

12.05.2020 – 05.06.2020 Реєстрація на ЗНО/ЄВІ з іноземної мови та скористайтеся Порадами
12.05.2020 – 01.06.2020 Додаткові вступні випробування для реєстрації на ЗНО/ЄВІ
17.07.2020 – 18:00 25.07.2020 Прийом заяв та документів для осіб, які мають право брати участь у конкурсному відборі за спеціальними правами
01.07.2020 ЗНО/ЄВІ з іноземної мови
05.08.2020 – 18:00 22.08.2020 Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного випробування і/або єдиного вступного іспиту (з іноземної мови) (ЗНО)
05.08.2020 – 26.08.2020  Фахові вступні випробування
до 18:00 06.09.2020 Виконання вимог до зарахування (“донесення” оригіналів документів)
16.09.2020;
- 22.09.2020
Прийом заяв та документів на
навчання за кошти фіз./юр.
осіб на основі здобутого ступеня вищої
освіти
23.09.2020 - 25.09.2020 Фахових вступних
випробувань для вступників на основі
здобутого ступеня вищої освіти
за кошти бюджету – 11.09.2020;
за кошти фіз., юр. осіб –30.09.2020
Терміни зарахування вступників

Вступна кампанія 2020

Підготовка до вступу

Підготовчі курси

Бакалавр. Програми фахового іспиту для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста
Магістр. Програми фахового іспиту для вступу на основі диплома бакалавра/спеціаліста