Дисципліни/силабуси ОКР Бакалавр

Фізико-математичний факультет

Економічний та педагогічний факультети

  • Сучасні інформаційні технології