Завідувач кафедри

Федорчук Володимир Анатолійович – доктор технічних наук, професор

Доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Коло інтересів: проблеми математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів у керованих електромеханічних системах. Основні наукові праці присвячено розвитку методів імітаційного моделювання на основі структурно-орієнтованого підходу із залученням оборотних та інтегральних моделей динамічних ланок.

Читати більше…