Наукова робота зі студентами

2018 рік

Керівник Моцик Р.В. (3 статті):

 • Смекало К.П. Інформаційно-комп’ютерні технології в процесі формування навчально-пізнавальних умінь школярів на уроках математики. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.14. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2018. – С.19-25.
 • Онуфрейчук А.М. Пояснювально-ілюстративні технології навчання в процесі вивчення основних величин у початкових класах. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.14. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2018. – С.38-44.
 • Трубай Х.В. Комп’ютерно-інформаційні технології в процесі вивчення математики в початкових класах. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.14. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2018. – С.78-84.

Керівник Пилипюк Т.М. (1 стаття):

 • І.А. Михайлова, магістрантка фізико-математичного факультету «Огляд інформаційних журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень» Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 12. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2018. – *** с.

Статті у  збірнику матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки:

 1. Твердохліб В.
 2. Шумілова І.
 3. Палюх В.
 4. Сукачук С.
 5. Павлюк В.
 6. Залевський В.
 7. Коземко М.

2017 рік

Керівник Мястковська М.О. (5 статтей):

 • Данильчик Н.В. Використання програмного засобу Opentest2 для організації тестування з інформатики / Н.В. Данильчик // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 14. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 37-41.
 • Ямполь Ю.В. Використання сервісу Google Forms для організації тестування з інформатики / Ю.В. Ямполь // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 14. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 202-205.
 • Лемешко Є.О. Використання онлайн сервісів тестування для організації контролю за самостійною роботою студентів / Є.О. Лемешко // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. – Випуск 14. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 91-95.
 • Гуцуляк Т.Я. Удосконалення процесу оцінювання знань студентів з математики засобами тестового контролю / Т.Я. Гуцуляк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 11. – C. 163-164.
 • Карлик В.К. Розробка програмного засобу для конструювання та аналізу тестів / В.К. Карлик // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 11. –  С. 166-167.

Керівник Розумовська О.Б. (2 статті):

 • Піскун Т. Методика використання програм математичного моделювання фізичних процесів // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 11. –  С. 173-175.
 • Піскун Т. Задачі фізичного змісту в програмуванні як один із прийомів реалізації інтегрованого навчання // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С.119-124.

Керівник Слободянюк О.В. (4 статті):

 • Смотров А. Розробка веб-інтерфейсу для інформаційно-аналітичного онлайн ресурсу «Наукова звітність». Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С.150-153.
 • Хмельовський Д. Проектування ux-дизайну для мобільного додатку. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 169-172.
 • Карбань О. Розробка мобільного додатку для інформаційно-аналітичного ресурсу «наукова звітність». Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 55-59.
 • Підлісна О. Типи і приклади Java Script MV* фреймворків //Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 11. –  С. 172-173.

Керівник Пилипюк Т.М. (3 статті):

 • Санніков А.В. Реалізація технології генерування випадкових чисел мовою програмування С //Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 11. –  С. 178-179.
 • Колодрібська О.Г. Використання програмних засобів для обробки графів і дерев. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 80-83.
 • Струць В.В. Порівняльний аналіз комп’ютерних статистичних пакетів. Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 14.   Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – С. 162-166.

Керівник Моцик Р.В. (3 статті):

 • Щерба Ж.І. Розвиток пізнавальної самостійності  учнів  початкових класів на уроках інформатики. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.13. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017. – С.9-12.
 • Опир Н. О. Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання в початковій школі. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.13. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017.  – С.128-131.
 • Ковальчук Ю.В. Особливості формування інформаційної компетентності в учнів початкових класів. Збірник наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відповідальний секретар Н.В. Бахмат. – Вип.13. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2017.  – С.205-210.