Карта

1 курс

 • 1 семестр

  • Українська мова (за професійним спрямуванням)
  • Іноземна мова
  • Фізична культура
  • Безпека життєдіяльності та охорона праці
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Математичний аналіз
  • Архітектура обчислювальних систем
  • Алгоритми та структури даних
 • 2 семестр

  • Іноземна мова
  • Фізична культура
  • Математичний аналіз
  • Дискретна математика
  • Фізика
  • Програмування
  • Операційні системи
  • Основи наукових досліджень

2 курс

 • 1 семестр

  • Іноземна мова
  • Філософія
  • Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
  • Архітектура обчислювальних систем
  • Об’єктно-орієнтоване програмування
   • Розв’язування задач підвищення складності з програмування
   • Геометричне моделювання у проєктуванні складних об’єктів та систем
 • 2 семестр

  • Іноземна мова
  • Методи оптимізації
  • Комп’ютерні мережі
  • Організація баз даних та знань
  • Основи наукових досліджень
  • Навчальна обчислювальна практика
   • Інформаційні технології обліково-фінансової діяльності
   • Цифрова обробка зображень та мультимедіа
   • Розробка програм засобами візуального програмування
   • Кросплатформне програмування

3 курс

 • 1 семестр

  • Історія та культура України
  • Правознавство
  • Методи обчислень
  • Технології захисту інформації
  • Курсова робота (програмування / алгоритми та структури даних / об’єктно-орієнтоване програмування)
   • Організація та проєктування мехатронних систем
   • Тестування програмних систем
 • 2 семестр

  • Комп’ютерна графіка
  • Проєктування інформаційних систем
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Веб-технології та веб-дизайн
  • Моделювання систем
  • Курсова робота (організація баз даних та знань / комп’ютерні мережі / операційні системи)
   • Організація та проєктування мехатронних систем
   • Моделювання систем масового обслуговування
   • Тестування програмних систем
   • Програмування електронних пристроїв та систем

4 курс

 • 1 семестр

  • Соціально-політичні студії
  • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
  • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
  • Навчальна практика з програмування
   • Використання інформаційних систем і технологій для дослідження складних систем
   • Хмарні технології
   • Програмування мобільних додатків
   • Сучасні технології розробки графічного інтерфейсу користувача
 • 2 семестр

  • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
  • Управлінн ІТ-проєктами
  • Виробнича практика з інформаційних технологій
  • Дипломна робота
   • Моделювання бізнес-систем та процесів
   • Інтелектуальні інформаційні системи
   • Програмування для хмарних сервісів
   • Програмування в математичних пакетах прикладних програм
  • Дисципліни загальної підготовки
  • Дисципліни фізико-математичного профілю
  • Дисципліни професійної підготовки
  • Вибірковий блок 1. Інформаційні системи в прикладних задачах
  • Вибірковий блок 2. Технологічні аспекти програмної інженерії