Напрямки наукової роботи

На кафедрі постійно рецензуються дисертації та автореферати дисертантів, монографії, підручники, навчальні посібники, програми, програмні продукти тощо.

Кафедра організовує раз на два роки міжнародну наукову конференцію «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»

Завідувач кафедри В.А. Федорчук та викладачі кафедри В.С. Щирба, В.А. Іванюк є у складі наукової школи «Інтегральні методи математичного і комп’ютерного моделювання фізичних та інформаційних процесів», керівником якої є доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Верлань А.Ф.

Основними напрямами наукової діяльності школи є:

  • методи моделювання динамічних систем на основі інтегральних рівнянь;
  • методи і програмні засоби відновлення сигналів у системах вимірювання, спостереження та керування;
  • методи ідентифікації динамічних систем та процесів;
  • чисельні методи розв’язання інтегральних рівнянь;
  • інтелектуалізація комп’ютерних систем моделювання.

Члени наукової школи ведуть активну діяльність в редколегіях збірників наукових праць, зокрема: «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки», «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки», «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».