Матеріально-технічна база

Кафедра інформатики розташовується у 23 аудиторії (другий поверх) у корпусі №4 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Учбові приміщення, що включають аудиторії, навчальні лабораторії обчислювальної техніки та кабінет фахових практик постійно модернізуються та оновлюється програмне забезпечення.

Робочі місця науково-педагогічного персоналу забезпечені комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет, що надає швидкий доступ комунікаційних опцій. У розпорядженні кафедри є копіювальні пристрої, сканери та мультимедійні проектори. Останні стаціонарно встановлені у аудиторіях 12, 14 і 28 та активно використовуються у навчальній, методичній, огранізаційній та науковій діяльностях студентів та викладачів кафедри. Також їх застосовують для презентації навчального матеріалу при викладанні курсів підвищення кваліфікації.

Крім загальноуніверситетських та факультетських, у підпорядкуванні кафедри інформатики є 27 навчальних лабораторій обчислювальної техніки, зокрема 7 з них використовують для забезпечення освітнього процесу на фізико-математичному факультеті. Загальна площа цих лабораторій становить 334,59 м² (87 посадкових місць за комп’ютером).

Навчальні аудиторії кафедри призначені для проведення лекційних, лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, закріплених за кафедрою. Крім того,  для виконання студентами курсових, дипломних і магістерських проектів та робіт,  підготовки наукових доповідей, статей, тез та рефератів також широко використовується аудиторний фонд кафедри.

Усі навчальні та адміністративні приміщення відповідають вимогам пожежної безпеки, охорони праці, забезпечують умови безпеки життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного режиму проведення лабораторних робіт. Режими роботи навчального устаткування в лабораторіях обчислювальної техніки забезпечуються допоміжним персоналом.

Заняття у навчальних лабораторіях обчислювальної техніки проводяться з використанням обладнання та встановленого програмного забезпечення згідно з вимог робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін, методик проведення лабораторних робіт.

Навчальні лабораторії обчислювальної техніки кафедри інформатики функціонують згідно положення.

Перелік навчальних лабораторій обчислювальної техніки кафедри інформатики

Фізико-математичний факультет

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №10 (Корпус №1, ауд. 318)

Загальна площа лабораторії – 38,9 м²

Кількість посадкових місць – 24, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 10 Pro Education, Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Office 365 ProPlus, Cisco Packet Tracer 7.2 32Bit.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №2 (Корпус №1, ауд. 319)

Загальна площа лабораторії – 58,3 м²

Кількість посадкових місць – 26, в тому числі 11 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 7 Pro, Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Office 365 ProPlus.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №3 (Корпус №4, ауд. 22)

Загальна площа лабораторії – 47,3 м²
Кількість посадкових місць – 16, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 10 Pro Education, Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Visual Studio Code, Oracle VM VirtualBox 5.1.28, Scilab 5.5.2, Octave 4.2.0.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №4 (Корпус №4, ауд. 29)

Загальна площа лабораторії – 65,2 м²

Кількість посадкових місць – 17, в тому числі 15 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 10 Pro Education, Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Office 365 ProPlus, Cisco Packet Tracer 7.2 32Bit , Microsoft Visual Studio Code, Oracle VM VirtualBox 5.1.28.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №5 (Корпус №4, ауд. 44)

Загальна площа лабораторії – 49,59 м²

Кількість посадкових місць – 19, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 10 Pro Education, Visual Studio Ultimate 2013, Microsoft Office Professional Plus 2010, Gimp 2.8.16, Inkscape 0.48.5.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №6 (Корпус №4, ауд. 15)

Загальна площа лабораторії – 65,5 м²

Кількість посадкових місць – 27, в тому числі 15 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows XP; Microsoft Office 2003, Microsoft Visual Studio 2008.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №7 (Корпус №4, ауд. 11)

Загальна площа лабораторії – 48,7 м²

Кількість посадкових місць – 19, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

Встановлене ліцензійне програмне забезпечення: Windows 10 Pro Education, Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Office 365 ProPlus.

Факультет української філології та журналістики

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 8 (Корпус № 1, ауд. 403) Лабораторія мультимедійних засобів навчання

Загальна площа лабораторії — 46.4 м²

Кількість посадкових місць — 27, в тому числі 11 з використанням комп`ютерної техніки.

Історичний факультет

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 9 (Корпус №2, ауд. 16)

Загальна площа лабораторії – 52,2 м²

Кількість посадкових місць – 20, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

Педагогічний факультет

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №11 ( Корпус №6, ауд. 304)

Загальна площа лабораторії – 48,5 м²

Кількість посадкових місць – 24, в тому числі 8 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №12 ( Корпус №6, ауд. 401)

Загальна площа лабораторії – 64,8 м²

Кількість посадкових місць – 24, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №13 ( Корпус №3, кафедра музичного мистецтва, ауд. 8)

Загальна площа лабораторії – 50,6 м²

Кількість посадкових місць – 24, в тому числі 8 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №14 ( Корпус №3, ауд. 9)

Факультет іноземної філології

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №1 (Корпус №1, ауд. 317)

Загальна площа лабораторії – 41,2 м²

Кількість посадкових місць – 26, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 15 (Корпус № 1, ауд. 302) Лабораторія мультимедійних засобів навчання

Загальна площа лабораторії – 44,8 м²

Кількість посадкових місць – 28, в тому числі 11 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 16 (Корпус № 1, ауд. 316)

Загальна площа лабораторії – 41,2 м²

Кількість посадкових місць – 26, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

Факультет фізичної культури

 • Навчальна лабораторія обчислювальної техніки №17 ( Корпус №1, ауд. 107)

Загальна площа лабораторії  –  58,5 м²

Кількість посадкових місць – 20, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №18 ( Корпус №1, ауд. 210)

Загальна площа лабораторії  –  64,1 м²

Кількість посадкових місць – 26, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №28 ( Корпус №1, ауд. 108)

Загальна площа лабораторії  –  56,4 м²

Кількість посадкових місць – 35.

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №19 ( Корпус №10, ауд. 33)

Загальна площа лабораторії –  49,8 м²

Кількість посадкових місць – 40, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №20 ( Корпус №10, ауд. 33) Навчальна лабораторія інформаційного забезпечення освітнього процесу

Загальна площа лабораторії –  49,8 м²

Кількість посадкових місць – 40, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №21 ( Корпус №10, ауд. 43)

Загальна площа лабораторії –  51,3 м²

Кількість посадкових місць – 24, в тому числі 10 з використанням комп’ютерної техніки.

Природничо-економічний факультет

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №22 (Корпус №9, ауд. 111)

Загальна площа лабораторії –  38.4 м²

Кількість посадкових місць – 10 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №23 ( Корпус №9, ауд. 207)

Загальна площа лабораторії –  49,3 м²

Кількість посадкових місць – 13, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.

 • Навчальна лабораторія  обчислювальної техніки №24 ( Корпус №9, ауд. 211)

Загальна площа лабораторії  –  45,3 м²

Кількість посадкових місць – 17, в тому числі 12 з використанням комп’ютерної техніки.