Дистанційне навчання корисне та цікаве!

Дистанційне навчання корисне та цікаве!

Студенти фізико-математичного факультету академічних груп M1-B18, F1-B18, Mms1-B19 і Fms1-B19 під час лабораторних робіт з методики навчання інформатики здобувають навички проведення різних навчальних занять з інформатики. Вже багато років поспіль наша кафедра практикує проведення лабораторних занять з цієї навчальної дисципліни у формі ділових ігор, впродовж яких моделюється реальна викладацька діяльність, за якої всі учасники грають певні ролі (як правило, вчитель-учень), правдоподібно вживаючись у них.

Відомо, що дистанційний формат навчання дещо обмежує можливості комунікації між учасниками освітнього процесу, але для майбутнього викладача це чудова нагода потренуватись в організації та проведенні різних типів уроків і позаурочних навчальних заходів, які за деяких обставин іноді доводиться проводити онлайн.

У четвер, 15 квітня 2021 року здобувачі освіти вище перелічених груп виявили бажання та віднайшли можливість провести надзвичайно цікаве заняття, інтелектуально-розважальну гру “Хто кращий?”, що складалась з семи конкурсів, орієнтованих на учнів 8-х класів. Тож крім двох неперевершених ведучих-вчителів Смірнова Віталія Руслановича (старости групи фізиків) і Гірчук Анастасії Романівни (старости групи математиків), а також об’єктивного та строгого члена журі Андрія Віталійовича Міненка, всі інші грали ролі школярів (математики – учнів 8А класу, фізики – 8Б класу).

Продумуючи завдання та інформаційне наповнення конкурсів, організатори урока-гри змогли охопити увагою практично всі теми шкільного курсу інформатики, що наразі вивчають діти з 5 по 8 клас. Конкурси на кмітливість, ерудицію, креативність, з цікавими вікторинами (в тому числі з нестандартними задачами,  завданнями на створення кросвордів, з обмеженням часу на відповідь, задачами-малюнками), з грою-пантомімою…, і це все в командному двобої, організованому через Інтернет.

Змістовне та емоційно насичене заняття пройшло в привітній атмосфері й завершилось умовним нагородженням команди-переможця грамотою та врученням подяки іншій команді. Також у підсумку всі учасники заняття почули на свою адресу добрі слова й похвалу, цілком ними заслужену.

Використання таких активних методів навчання впродовж занять з дисциплін методичного спрямування є дуже корисним. Вже наступного семестру ці студенти будуть практикуватись у проведенні подібних занять в реальних шкільних умовах під час педагогічної практики, і неодмінно досвід, набутий у змодельованих навчальних умовах, сприятиме швидшій адаптації молодих людей до їхньої майбутньої професійної діяльності.

Увага! Тимчасовий перехід на дистанційне навчання!

Увага! Тимчасовий перехід на дистанційне навчання!

Згідно розпорядження на період з 22 березня до 16 квітня 2021 року здійснювати організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступенів “бакалавр”,  “магістр” денної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Вітання з 8 березня!

Вітання з 8 березня!

Колектив кафедри інформатики сердечно вітає прекрасну частину людства із найяскравішим святом весни – Міжнародним жіночим днем 8 березня!

Від усієї душі бажаємо вам щастя, палкого кохання і гармонії! Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди. Бажаємо, щоб кожен день ви зустрічали з посмішкою, радістю, впевненістю і мотивацією!

Вічній і світлій пам’яті

Вічній і світлій пам’яті

26 лютого 2021 року вітчизняна наука й освіта втратила відомого вченого математика, інформатика й педагога, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, заслуженого професора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Жалдака Мирослава Івановича.

Поступово минає епоха піонерів розвитку комп’ютерних наук і становлення інформатики як навчальної дисципліни в закладах освіти України. З далеких 1960-х років Мирослав Іванович стояв у витоків впровадження комп’ютерної техніки в навчальний процес. Обійнявши в 1964 році посаду молодшого наукового співробітника в першій у нашій країні науково-навчальній електронно-обчислювальній лабораторії, яку розмістили в приміщеннях Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині НПУ імені М. П. Драгоманова), Мирослав Іванович поринув у роботу по організації програмістських та обчислювальних практик, що проходили студенти всіх вищих педагогічних навчальних закладів України на базі тієї лабораторії. Пізніше керував виконанням договірних науково-дослідних робіт, які виконували студенти та викладачі навчального закладу, й вже тоді почав усвідомлювати надзвичайну важливість формування науково обґрунтованої методичної системи навчання інформатики та донесення її до педагогічних працівників. Саме тому в ті давні для нас часи ним разом з колегами було підготовлено й опубліковано перші навчально-методичні матеріали: “Обчислювальна математика” (спецкурс для факультативних занять у середній школі; 1973 р.), “Елементи програмування” (посібник для вчителів; 1976 р.).

Коли лабораторію перенесли в окреме приміщення та на її базі утворили Головний обчислювальний центр Міністерства освіти України, а в інституті, зокрема на кафедрі вищої математики (яку з 1980 по 1985 рр. очолював Жалдак М. І.), з’явились програмовані мікрокалькулятори – одні з перших зразків мікропроцесорної техніки в навчальних закладах України, – виникла потреба у відповідних навчально-методичних матеріалах. Їх розробкою у співавторстві з іншими науковцями та педагогами зайнявся Мирослав Іванович. Відтак вийшли друком посібники: “На Вас чекають ЕОМ” (для учнів середніх шкіл; 1983 р.), “Чисельні методи математики” (посібник для самоосвіти вчителів; 1984 р.), “Основи інформатики і обчислювальної техніки” (методичний посібник для середніх професійно-технічних училищ; 1985 р.), “Програмування на мікрокалькуляторах” (навчальний посібник; 1985 р.), а згодом ще один унікальний і дуже корисний для свого часу – “Вивчення мов програмування в школі” (посібник для вчителів; 1988 р.)

Як тільки було прийнято рішення ввести, починаючи з 1985-1986 навчального року, в усіх середніх загальноосвітніх школах, середніх професійно-технічних училищах і середніх спеціальних навчальних закладах викладання курсу “Основи інформатики і обчислювальної техніки”, швидкими темпами почалась розробка та апробація ґрунтовної методичної системи навчання інформатики. В перші місяці другого семестру 1984-1985 навчального року розпочала діяльність в КДПІ ім. О. М. Горького новостворена кафедра основ інформатики і обчислювальної техніки (перша на теренах України), доцентом якої став Мирослав Іванович, а в 1989 році очолив її. Після захисту докторської дисертації М. І. Жалдак невпинно, завзято та наполегливо трудився на науково-педагогічній ниві, віддаючи всі свої сили, енергію, знання студентам, аспірантам, докторантам.

У 1991 році Мирославу Івановичу було присвоєно вчене звання професора, в 1995 році він став дійсним членом Академії педагогічних наук України, а в 2008 році його було обрано на посаду директора Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

За потужну, ефективну та вкрай важливу науково-педагогічну діяльність Жалдака Мирослава Івановича називають фундатором шкільної інформатики в Україні. Він був одним з авторів концепції змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), концепції інформатизації освіти в Україні (1994 р.), проектів Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (1997 р., 2003 р.) та окремих галузевих стандартів вищої освіти. За його редакцією видано незліченну кількість збірників наукових праць, монографій та посібників. Впродовж своєї плідної науково-дослідної та творчої роботи академік М. І. Жалдак опублікував понад 300 робіт, серед яких понад 50 книг і брошур. Під керівництвом Мирослава Івановича захищено 39 кандидатських і 15 докторських дисертацій.

Ім’я Жалдака Мирослава Івановича назавжди вписано золотими літерами в історію освіти нашої країни! Учні та колеги безмежно поважають і цінують його, а також продовжують розпочату ним діяльність, спрямовану на фундаменталізацію навчання інформатичних дисциплін.

Велика вдячність і шана Вам, Учителю!

Курси для школярів

Курси для школярів

Кафедра інформатики фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує учнів 8-11 класів на навчальні курси за напрямами: Читати далі

Успіхи молодих науковців!

Успіхи молодих науковців!

17-18 лютого 2021 року у місті Хмельницький проходив ІІ етап конкурсу-захисту наукових робіт учасників Малої академії наук. Цьогоріч вихованці викладачів кафедри інформатики зібрали щедрий урожай нагород. Два вихованці стали переможцями обласного етапу, а ще двоє вибороли другі місця. Причому одне друге місце можна прирівняти теж до першого, оскільки воно було найвищим у секції. Читати далі

Підсумки проведення дня відкритих дверей 13.02.2021

Підсумки проведення дня відкритих дверей 13.02.2021

13 лютого 2021 року К-ПНУ ім. Івана Огієнка відбувся День відкритих дверей Онлайн, де був представлений Фізико-математичний факультет. Дистанційна зустріч була присвячена ознайомленню зі спеціальностями факультету та Правилами прийому у 2021 році. 

Декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Щирба Віктор Самуїлович розповів про нюанси вступу в цьому році й відповів на всі питання, які хвилюють вступників та їх батьків. 

Завідувач кафедри інформатики, доцент, доктор технічних наук Іванюк Віталій Анатолійович презентував спеціальність 122 Комп’ютерні науки, зокрема розповів про особливості навчання студентів за цією спеціальністю.

Також колектив кафедри щиро вдячний нашим випускникам, які підготували цікаві відео-відгуки.

Привітання з Днем святого Валентина 2021

Привітання з Днем святого Валентина 2021

14 лютого світ відзначає День святого Валентина. У це свято прийміть наші щирі вітання від кафедри інформатики. Нехай  цей день буде сповнений приємними враженнями, щирими посмішками та незабутніми миттєвостями. 

Не оминуло це свято і фізико-математичний факультет. Наші студенти прикрасили корпус факультету та гуртожиток!