Атестація магістрів

Атестація магістрів

23 і 24 грудня 2020 року, згідно графіку освітнього процесу, у формі публічного захисту дипломних робіт проходила атестація здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», підготовку яких забезпечує кафедра інформатики. Цей завершальний етап теоретично-практичної підготовки магістрантів, що навчалися на кафедрі інформатики один рік і чотири місяці, показав рівень їхньої готовності працювати за фахом.

Впродовж досить тривалої, серйозної та плідної науково-дослідної діяльності, яка увінчалася написанням дипломної роботи, кожен здобувач вищої освіти ступеня «магістр» поглибив свої знання з окремих теоретичних фахових питань, що визначилися темою дослідження, розширив коло успішно розв’язаних практичних завдань, вдосконалив раніше набуті вміння застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності, сформував навички проведення самостійних науково-практичних та/або науково-методичних досліджень, розвинув потрібні науково-дослідницькі та професійні компетентності.

У перший день, 23 грудня, захищали свої дипломні роботи магістранти, що навчались за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Майбутні фахівці з освітніх вимірювань, які незабаром поповнять когорту висококваліфікованих кадрів, що дбають про забезпечення якості вітчизняної освіти, показали себе гідними того статусу в суспільстві, котрий повинні мати реформатори освітньої сфери, особливо в часи формування в Україні європейського освітнього простору.

Кафедра інформатики сумісно з провідними викладачами-методистами з інших кафедр університету вже багато років поспіль ефективно розв’язує нагальну проблему підготовки кадрів для освітньої сфери України на відповідному рівні.

24 грудня відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», що навчались за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Усі магістранти успішно захистили свої дипломні роботи, що дає їм неабияку перспективу поповнити ряди висококваліфікованих фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, які сприяють розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Впродовж напруженої багатогодинної праці магістранти перед вимогливими членами екзаменаційної комісії, діяльність якої не обмежували технологій дистанційної взаємодії, захищали свої науково-практичні здобутки, розповідали про результати впровадження інформаційних технологій в різні сфери життєдіяльності, демонстрували набуті навички прикладного експериментування, аргументували значущість отриманих результатів.

Виконавицю найкращої серед захищених дипломних робіт Лазарук Діану Олексіївну екзаменаційна комісія рекомендувала для вступу до аспірантури.

Науково-педагогічні працівники кафедри інформатики можуть цілком пишатися своїми випускниками. Потрібно й далі невпинно продовжувати плідну роботу по якісній підготовці фахівців, якими зможуть пишатися компанії та організації, в яких вони працюватимуть. Це надзвичайно важливо, оскільки випускники кафедри інформатики будуватимуть наше майбутнє – технологічне, наукоємне, комфортне та безпечне.