Андруховський Андрій Борисович

старший викладач кафедри інформатики
Область наукових досліджень –


Електронна адреса: 

Основні публікації 

Наукові публікації

  • Андруховський А. Б., Грабовська Ю. Ю. Автоматизована перевірка практичних завдань в процесі навчання програмування. Інформатика та системні науки (ІСН – 2017) : матеріали УІІІ Все- І-74 української науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 16-18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О. О. Полтава: ПУЕТ, 2017.
  • Андруховський А. Б. Особливості використання сучасних інструментів електронного навчання вузькопрофільних фахівців у галузі IT та програмування. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.