Виробнича практика з інформаційних технологій

Виробнича практика з інформаційних технологій

25 травня 2020 року розпочалася виробнича практика з інформаційних технологій здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Цьогоріч виробнича практика проходитиме відповідно до навчального плану підготовки магістра галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 30.08.2018 року (протокол № 7), Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, затвердженого вченою радою університету 20.05.2018 року (протокол № 5), Тимчасового порядку проведення екзаменів і заліків, атестації здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проєктів), практик за дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка під час карантину, введеного у дію наказом в.о. ректора № 36-ОД 20.04.2020 року, згідно наказу № 209С “Про організацію та проведення виробничої практики «Виробнича практика з інформаційних технологій» магістрантів фізико-математичного факультету денної форми навчання” (20.05.2020 року) та Додатку до програми виробничої практики з інформаційних технологій галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, затвердженого на засіданні кафедри інформатики 19.05.2020 року (протокол № 5).

Інструктивна нарада щодо проходження практики проводилася вранці у перший день практики з використанням інструментальних можливостей платформи відеозв’язку Google Meet.

У нараді взяли участь усі практиканти, керівники виробничої практики та відповідальні за практику особи.

Магістрантів було ознайомлено з усіма належними документами, з особливостями проведення виробничої практики цього року, з формами звітної документації, а також із завданнями, що потрібно виконувати впродовж наступних трьох тижнів практики.

Працівники Центру інформаційних технологій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка люб’язно надали можливість провести виробничу практики на їхній базі. Для практикантів спроєктовано кілька цікавих і корисних завдань, пов’язаних з розробкою сайтів деяких факультетів університету на новій платформі. Це може забезпечити збільшення функціональних спроможностей нових версій веб-сайтів і покращення їх дизайну, а також дасть можливість практикантам відточити навички ефективної веб-розробки.

Майбутнім висококваліфікованим ІТ-фахівцям, якими невдовзі стануть наші здобувачі вищої освіти, не звикати до дистанційного формату виконання завдань, адже велике різноманіття видів робіт ІТшники здатні виконувати з використанням сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій на значній відстані від фізичних пристроїв, на яких у подальшому функціонуватимуть плоди їхньої відданої та плідної праці.