9-та Міжнародна наукова конференція у новому дистанційному форматі проведення

9-та Міжнародна наукова конференція у новому дистанційному форматі проведення

14-15 травня 2020 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась IX Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Зважаючи на епідеміологічну ситуацію у нашій країні і у світі, цього року вона змінила свій формат проведення – в режимі онлайн з використанням сервісу Google Meet G Suite. Робота конференції була організована у вигляді пленарних та секційних доповідей.

Відкриття конференції розпочалось із виступу з вітальним словом проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора фізико-математичних наук, професора Конета Івана Михайловича, який далі у своїй доповіді ознайомив учасників конференції із сторічною історією університету, а також відобразив сьогодення вишу.

Далі конференція продовжила роботу у форматі пленарного засідання, під час якого виступили з доповідями:

  • доктор технічних наук, член-кореспондент НАПН України, співголова програмного комітету, професор Верлань Анатолій Федорович (Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, м. Київ);

  • доктор технічних наук, співголова програмного комітету, професор Бейко Іван Васильович (Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ);

  • доктор технічних наук, професор Власюк Анатолій Павлович (Національний університет «Острозька академія», м. Острог);

  • кандидат технічних наук, доцент Коваленко Олексій Єпифанович (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ);

Після невеликої перерви свої доповіді виголосили Бак Сергій Миколайович (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця), Черевко Ігор Михайлович у співавторстві з Тузик І.І., Клевчук І.І. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці).

Cвоїм закордонним досвідом наукової роботи поділився також учасник із Автономного університету Коауїла (м. Сальтільйо, Мексика) Felix R. Saucedo-Zendejo в доповіді «Meshfree mathematical modeling and computer simulation of mould filling processes».

Подальше обговорення питань конференції продовжилось 15 травня відповідно до секцій:

  • Математичне та комп’ютерне моделювання у прикладних задачах;
  • Методи моделювання та прогнозування динамічних процесів;
  • Моделювання та оптимізація керованих процесів. Питання оптимізації обчислень. Системний аналіз та прийняття рішень;
  • Інформаційні технології в освіті.

Цікаві дискусії та обговорення учасників викликали доповіді Конета Івана Михайловича «Параболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних клиновидних  циліндрично-кругових середовищах» (стаття у співавторстві із Громик А.П. та Пилипюк Т.М.) та Бейко Івана Васильовича «Підвищення якості комп’ютеризованого навчання із поглибленням знань на основі експериментів».

З доповідями виступили і науково-педагогічні працівники кафедри інформатики КПНУ імені Івана Огієнка. Зокрема кандидат технічних наук, доцент Іванюк Віталій Анатолійович зробив доповідь на тему: «Методи та засоби математичного моделювання динамічних процесів в керованих технічних системах на основі одновимірних поліноміальних інтегральних моделей Вольтерри».

Також свою доповідь на тему «Розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерри методом колокацій» у співавторстві із кандидатом технічних наук, старшим викладачем кафедри інформатики Понеділком Вадимом Віталійовичем представила завідувач навчальних лабораторій обчислювальної техніки КПНУ імені Івана Огієнка, асистент кафедри інформатики Грищук Віолетта Анатоліївна.

Активними учасниками обговорень наукових доповідей були Верлань Анатолій Федорович та Мороз Володимир Іванович.

На закритті конференції усі охочі мали змогу висловити своє враження від її проведення та внести свої пропозиції і побажання на майбутнє.

«На завершення від імені ректорату хочу подякувати усім учасникам конференції. Перш за все нашим співголовам, доповідачам, які виголосили змістовні цікаві промови, гарні доповіді, нашим майбутнім докторам, оскільки мали можливість послухати про їхні досягнення в тій чи іншій галузі сучасної науки. Конференція вдалася, незважаючи на те, що це перша конференція в онлайн-режимі, але вся кафедра, особливо організаційний комітет, старалася для того, щоб вона відбулася на належному, високому рівні. Дякую усім, хто активно виступав, доповідав, коментував, задавав запитання і взагалі сприйняв цю конференцію як важливу подію у науковому житті нашого факультету» – заключні слова професора Конета Івана Михайловича.

«Залишилось лише оголосити одне: це трохи сумно, але на цьому ми завершуємо 9-ту наукову конференцію і надіюсь, що 10-та конференція буде проводитись очно, не в режимі онлайн. Міцного здоров’я, високої стійкості до всіх проявів сьогодення, щоб у нас було багато сил подолати всі негаразди. Бажаю всім нових наукових здобутків. Усім дякую!» – проголосив  на завершення професор Федорчук Володимир Анатолійович.

Матеріали конференції опубліковані у збірнику наукових праць «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».

Кращі наукові результати учасників конференції у вигляді наукових статей приймаються до опублікування у збірниках наукових праць категорії «Б»:

  • «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» http://mcm-math.kpnu.edu.ua/;
  • «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки» http://mcm-tech.kpnu.edu.ua/.