Татауров Віктор Петрович

асистент кафедри інформатики

Область наукових досліджень – інформаційні технології в освіті.

В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Татауров В.П. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса: 

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

  • Cистема психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : монографія / Татауров В.П. та ін. Київ : Атіка, 2014. 172 с.

Наукові публікації:

  • Татауров В.П. Хмарноорієнтовані засоби у підготовці студентів вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014. Випуск 5. С. 138-139.
  • Татауров В.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі початкової школи. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 7. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. С. 149-151.
  • Татауров В.П. Використання Microsoft Teams у підготовці студентів вищих навчальних закладів. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Інновації в освіті: здобутки та перспективи” Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017. 135 с.