Щирба Віктор Самуїлович

декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Область наукових досліджень – математичне моделювання складних систем та числові методи їх дослідження.


Електронна адреса:

Основні публікації 

Наукові публікації:

 • Щирба В.С., Фуртель О.В. Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії . Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 23. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. С. 114-116.
 • Щирба В.С., Щирба О.В. Непрямі методи в задачах оптимізації. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 7. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2014. С. 163-166.
 • Щирба В.С., Ільчишин С.С., Пара В.В., Щирба О.В. Комп’ютерне моделювання та оптимізація опорних траєкторій літальних апаратів. Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної наукової конференції / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет Івана Огієнка. 2016. С. 30-41.
 • Щирба В.С., Щирба О.В. Розробка комп’ютерної моделі дослідження параметрів траєкторії літальних апаратів в умовах захисних маневрів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 9. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2016. С. 141-153.
 • Щирба В.С. Використання математично-статистичних технологій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 15. Т. 2 Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2016. С. 83-84.
 • Щирба В.С., Мястковська М.О., Діденко В.О. Моніторинг навчальних досягнень учнів з фізики. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 9. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2016. С. 136-140.
 • Щирба В.С. Афінно-масштабуючі алгоритми внутрішніх точок. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. Вип. 16. Т. 2. С. 81-83.
 • Щирба В.С., Фуртель О.В., Попонін М.Р. Дослідження задачі пошуку внутрішньої точки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 10. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. С. 158-161.
 • Щирба В.С., Щирба О.В. Використання міжпредметних зв’язків для формування професійної компетентності у процесі побудови та аналізу комп’ютерної моделі задач математичної фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна: [редкол.: П.С. Атаманчук (голов. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2014. Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. С. 237-239. (Index Copernicus).
 • Щирба В.С., Щирба О.В. Методичні основи проведення мате-матично-статис-тичного аналізу в освітніх вимірюваннях. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2015. Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. С. 231-233. (Index Copernicus).
 • Щирба В.С., Мястковська М.О., Щирба О.В. Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2016. Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технічних спеціальностей. С. 66-68. (Index Copernicus).
 • Щирба В.С., Фуртель О.В. Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії. Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Випуск 23. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2017. С. 114-116. (Index Copernicus).