Понеділок Вадим Віталійович

старший викладач кафедри інформатики, кандидат технічних наук

Область наукових досліджень – математичне та комп’ютерне моделювання нелінійних динамічних об’єктів.


В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Понеділок В.В. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса:

Основні публікації 

Навчально-методичні праці та монографії:

 • Понеділок В.В., Верлань А.Ф., Худаяров Б.А. Модели гистерезиса технических систем : монография. Ташкент, 2019. 178 с.

Наукові публікації:

 • Ponedilok V.V. Regularization Method of Restoration of Input Signals of Nonlinear Dynamic Objects that Determined by Integro-Power Volterra Series. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. С. 133-140.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok, Jo Sterten. Solving inverse problems of dynamics of non linear objects based on the Volterra series. Computational problems of electrical engineering, Vol. 6, No. 1, 2016. Львів, 2016. С. 9-16.
 • Vitaliy Ivanyuk, Vadym Ponedilok. The identification of nonlinear dynamical systems as integrated Volterra series based on deterministic signals. Proceedings of the 5 th international conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education ICAICTSEE-2015. Sofia: University of national and world economy, 2016. P. 230-238.
 • Іванюк В.А, Понеділок В.В. Дячук О.А Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 15. С. 62-67.
 • Патент України на корисну модель UA 62175 U, G06G 5/00. Диференціатор гідропневмомеханічних сигналів / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201103036; заявл. 15.03.2011; опубл. 10.08.2011. Бюл. № 15.
 • Патент України на корисну модель UA 100200 U, G06G 5/00. Пристрій для диференціювання сигналів / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201501526; заявл. 23.02.2015; опубл. 10.07.2015. Бюл. № 13.
 • Патент України на корисну модель UA 101652 U, G06G 5/00, G05B 6/00. Диференціюючий пристрій систем автоматики неелектричного типу / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201502781; заявл. 27.03.2015; опубл. 25.09.2015. Бюл. № 18.
 • Патент України на корисну модель UA 102721 U, G06G 5/00. Пружинний диференціатор теплових сигналів / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201506174; заявл. 22.06.2015; опубл. 10.11.2015. Бюл. № 21.
 • Патент України на корисну модель UA 115387 U, G06G 5/00. Діафрагмовий пневматичний диференціатор / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201611761; заявл. 21.11.2016; опубл. 10.04.2017. Бюл. № 7.
 • Патент України на корисну модель UA 118947 U, G12B 3/02. Диференціатор крутного моменту / А.М. Божок, В.В. Понеділок. № u201703188; заявл. 03.04.2017; опубл. 28.08.2017. Бюл. № 6.
 • Понеділок В.В. Апаратно-орієнтований метод диференціювання сигналів. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С. 38-40.
 • Понеділок В.В. Метод ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі використання інтегральних рядів Вольтерри. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 12. : у 3-х томах. Т. 2. С. 56-58.
 • Понеділок В.В. Розробка пневматичного диференціатора з додатковою пневмолінією та допоміжним корпусом. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Випуск 5. С. 132-133.