Моцик Ростислав Васильович

доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент

Область наукових досліджень – інформаційні технології, методика навчання інформатики

В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Смалько О.А. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса:

Основні публікації 

Наукові публікації:

 • Моцик Р.В. Новітні тенденції розвитку змісту і методики викладання окремих дисциплін у середній школі та вищих педагогічних навчальних закладах. Збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015. Т. 12. С. 76-84.
 • Моцик Р.В. Проблема наступності у навчанні та підготовка до її реалізації майбутніх учителів початкових класів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 12 (55). Частина 2. Рівне: РДГУ, 2015. С. 238-245.
 • Моцик Р.В., Моцик Л.В. Використання google-сервіси у професійній діяльності педагогічного працівника. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 22 (1-2017). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 297-304.
 • Моцик Р.В. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх іт-фахівців у вищих навчальних закладах. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 23 (2-2017). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 297-304.
 • Моцик Р.В., Моцик Л.В. Особливості використання інформаційно-комунікаційних тенологій на уроках в початковій школі. Педагогічна освіта: теорія та практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. р. Лабунець В.М.]. Вип.20 (1-2016). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 198-205.
 • Моцик Р.В. Особливості застосування хмарних технологій при підготовці студентів ВНЗ. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Умань, 22 квітня 2016 року // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського / гол. ред. Муковіз О.П. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 79-82.
 • Моцик Р.В. Аналіз зарубіжних Інтернет-фахових видань. Новітні тенденції функціонування електронних фахових видань, збірник матеріалів міжуніверситетського науково-методичного семінару, 26 лютого 2016 р.: (доповіді) / [ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 6-9.
 • Моцик Р.В. Особливості використання ІКТ в навчальному процесі початкової школи. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 березня 2016 р.: (доповіді) / [ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред. ) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 28-33.
 • Моцик Р.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в початковій школі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2016. Вип.16. Т. 1. С. 196-198.
 • Моцик Р.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 жовтня 2016 р.: (доповіді) / [ред. кол.: Ткачук Г.В. (гол. ред. ) та ін.]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. С. 12-16.
 • Моцик Р.В. Вимоги до вчителя початкової школи у процесі дистанційного навчання. Збірник наукових праць за матеріалами сьомої міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізація» / [редкол.: І.М. Конет (голова) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 49-56.
 • Моцик Р.В. Використання хмарних технологій при викладанні предметів шкільного курсу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 4 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 1. С. 48-50.
 • Моцик Р.В. Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи. Педагогічна освіта: теорія та практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. р. Лабунець В.М.]. Вип.19 (2-2015). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2015. С. 198-205.
 • Моцик Р.В. Інтернет-залежність та її вплив на виховання сучасної людини. Педагогічна освіта: теорія та практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. р. Лабунець В.М.]. Вип.18 (1-2015). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2015. С. 292-298.
 • Моцик Р.В. Особливості використання інформаційно-комунікаційних тенологій на уроках в початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 20 (1-2016). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 198-205.
 • Моцик Р.В., Моцик Л.В. Європейський досвід використання дистанційного навчання в освіті та його ефективність. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 21 (2-2016). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 134-139.
 • Моцик Р.В., Моцик Л.В. Використання google-сервіси у професійній діяльності педагогічного працівника. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 22 (1-2017). Ч.1. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 297-304.
 • Моцик Р.В. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх іт-фахівців у вищих навчальних закладах. Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. Вип. 23 (2-2017). Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2017. С. 297-304.