Кух Оксана Михайлівна

асистент кафедри  інформатики

Область наукових досліджень – сучасні інформаційні технології, інформаційна культура.


В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Кух О.М. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса: 

Основні публікації 

Наукові публікації:

 • Кух О.М., Кух А.М., Дінділевич Є.М., Роздобудько М.О. Медіакомпетентність в системі методичної підготовки вчителя фізики. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки [голов. ред. Носко М.О.]. Чернігів: ЧНПУ, 2014. Вип. 116. С. 65-71.
 • Кух О.М., Кух А.М. Формування медіа-компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць Херсонського національного технологічного університету «Інформаційні системи». Випуск 48. Херсон: Видавництво ХНТУ, 2016. С. 86-96.
 • Кух О.М., Кух А.М. Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики. Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 44. Серія педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2016. №44. С. 92-98.
 • Кух О.М., Кух А.М. Інформаційно-освітнє середовище в системі методичної підготовки майбутнього вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка серія педагогічна. Випуск 22. Дидактика механізмів дієвого формування компетентностей майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський, 2016. С.171-173.
 • Кух О.М., Кух А.М. Дидактичні можливості он-лайн сервісів інфографіки. Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип.146. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2017. С. 220.
 • Кух О.М., Кух А.М. STEM-освіта та технологія уточнення компетентностей. Наукові записки. Випуск 12. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кропивницький : РВВ ЦДУПУ ім. В. Винниченка, 2017. C. 242.
 • Кух О.М., Кух А.М., Дінділевич Є.М. Освітньо-інформаційне середовище та його структура. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 10. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. C. 162.
 • Кух О.М., Кух А.М. Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. C. 186.
 • Кух О.М., Кух А.М. Модель прогнозування рівня знань студента . Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей VI міжнародної наукової конференції. Кам’янець-Подільський: КПНУ, 2014. С. 95-96.
 • Кух О.М. Формування педагогічної творчості студентів із залученням інтерактивних технологій . Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна. Випуск 20. Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2014. С. 134-136.
 • Кух О.М. Інтерактивні технології навчання у вивченні фізики у профільних класах. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. 2015. Вип. 8. С. 65-68.
 • Кух О.М., Кух А.М. Розробка і структура медіапроекту в системі методичної підготовки фахівця фізико-математичного профілю. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Оієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 14. Т. 2. С. 46-48.
 • Кух О.М. Пiдвищeння iнформaцiйної культури студeнтiв i умовaх iнформaтизaцiї освiти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Оієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. 14. Т. 2. С. 48-49.
 • Кух О.М., Кух А.М. Можливості інформаційно-освітнього середовища на основі сервісів Google APPS. Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції / (редкол.: П.С.Атаманчук (гол. ред. та ін.). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Рута», 2016. С. 131-134.
 • Кух О.М., Дінділевич Є.М., Кух А.М. Медіакомпетентність та інформаційно-комунікаційні технології. Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей фахівців фізико-технологічних спеціальностей: збірник матеріалів ХІ міжнародної наукової конференції / (редкол.: П.С.Атаманчук (гол. ред. та ін.). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Рута», 2016. С. 134-137.
 • Кух О.М., Кух А.М. Медіакомпетентність в системі інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції («Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі», Херсон 15-16 вересня 2016 р.) / Укладач: В.Д.Шарко. Херсон: Видавництво ХНТУ. 2016. С.60-63.
 • Кух О.М., Кух А.М. Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Чернігівські методичні читання 2016». Чернігівський національний університет імені Т.Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С. 23-25.
 • Кух О.М., Кух О.М. Викориcтання служб і сервісів Google для створення інформаційно-освітнього середовища. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 15. Т. 2 Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С.48-49.
 • Кух О.М., Кух А.М. Інформаційно-освітнє середовище системи методичної підготовки вчителя фізики за компетентностями. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 9. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. С. 64-72.
 • Кух О.М. Альтернативні Moodle платформи дистанційного та змішаного навчання. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Оієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16 Т.2.
 • Кух О.М., Кух А.М. Інтерактивні методи вивчення фізики в ВНЗ . Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.]. Кам’я-нець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієн-ка, 2015. Вип.21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компе-тентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. С. 206-209.
 • Кух О.М., Кух А.М. Формування інформаційної культури фахівців фізико-математичного профілю. Вісник Чернігівського націо-нального університету імені Т.Г. Шевченка: Серія педаго-гічні науки, Випуск 117. Чернігів, видавництво ЧНУ. 2015 С. 199-210.
 • Кух О.М., Кух А.М. Інформаційно-освітнє середовище в системі методичної підготовки майбутнього вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка серія педагогічна Випуск 22. Дидактика механізмів дієвого формування компетентностей майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю Кам’янець-Подільський, 2016. С.171-173.
 • Кух О.М., Кух О.М. Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики. Вісник Чернігівського національного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 44. серія педагогічні науки Чернігів:ЧНПУ, 2016. №44 -186. С.92-98.
 • Кух О.М., Кух А.М. Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Випуск 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико- технологічного профілю. С. 186.
 • Кух О.М., Кух А.М. STEM-освіта та технологія уточнення компетентностей. Наукові записки. Випуск 12. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кропивницький : РВВ ЦДУПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 242.