Грищук Віолетта Анатоліївна

завідувач навчальних лабораторій обчислювальної техніки кафедри інформатики.

Область наукових досліджень – математичне та комп’ютерне моделювання.

Освіта: спеціальність “Інформатика”, кваліфікація науковий співробітник (програмування), викладач інформатики.
В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Грищук В.А. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса:

Основні публікації 

Наукові публікації:

  • Іванюк В.А., Понеділок В.В., Грищук В.А. Комп’ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 10. с. 59-67.
  • Грищук В. А., Іванюк Т. М. Особливості вибору інструментальних засобів комп’ютерного моделювання. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. с. 133-135.
  • Грищук В. А. Особливості вивчення середовища моделювання Ansys на прикладі моделювання втрати стійкості гофрованого листа. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 2. с. 42-43.
  • Грищук В. А., Чевська К.С. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки. Випуск 12. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. с. 81-85.
  • Понеділок В.В., Грищук В. А. Розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь Вольтерри методом колокацій. Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 9-ї Міжнародної наукової конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний універ-ситет імені Івана Огієнка, 2020. с. 59-62