Пилипюк Тетяна Михайлівна

доцент кафедри інформатики, заступник декана факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Область наукових досліджень – математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах.


В середовищі дистанційного навчання Moodlе розміщені дисципліни, викладання яких здійснює Пилипюк Т.М. Їх перелік можна переглянути за посиланням.

Електронна адреса:

Основні публікації 

Наукові видання:

 • І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: монографія. Чернівці : Технодрук, 2019. 200 с.
 • І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Еліптичні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: препринт. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2018. 72 с.
 •  І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: препринт. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2017. 84 с.
 • І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах: препринт. Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2017. 80 с.
 • Пилипюк Т.М., Конет І.М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах: монографія / Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2016. 244 с.

Навчальні видання:

 • Т.М. Пилипюк. Педагогічні програмні засоби навчального призначення для початкової школи : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавництво Абетка-Світ, 2018. 188 с.
 • Нікітіна О.М., Пилипюк Т.М., Розумовська О.Б., Блажевський С.Г. Інформаційні системи та технології. Частина ІІ. Бази даних та СУБД: навчальний посібник. Чернівці : Технодрук, 2018. 150 с.
 • Нікітіна О.М., Пилипюк Т.М., Тарновецька О.Ю. Інформаційні системи та технології. Частина І. Табличний процесор Excel : лабораторний практикум. Чернівці : Технодрук, 2017. 140 с.
 • І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Прикладна статистика: навчально-методичний посібник. Чернівці : Технодрук, 2016. 170 с.

Наукові публікації:

 • І.М.Конет, Т.М. Пилипюк. Параболічні крайові задачі в необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2019. Вип. 20. C. 86-99.
 • Т.М. Пилипюк.  New lesson design approaches. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Випуск 25: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. С. 64-67.
 • І.М.Конет, Т.М. Пилипюк. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Вип. 18. C. 86-99.
 • І.М.Конет, Т.М. Пилипюк. Pedagogical Software for Physics: classification, analysis, creation tools. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Випуск 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. С. 63-66.
 • Т.М. Пилипюк. Інновації у викладанні історії обчислювальної техніки. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. Вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Т. 2. С. 69-70.
 • А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в неоднорідному циліндрично-круговому шарі. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. Вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Т. 2. С. 43-44.
 • А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Hyperbolic boundary value problem for semibounded piecewise-homogeneous hollow cylinder. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2018. Вип. 17. C. 22-33.
 • А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Математика. Механіка. Вип. 1(39). С. 25-28.
 • А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Математика. Механіка, 2018. Вип. 1(39). С. 19-25.