Міжнародна науково-практична конференція «Наукоємні технології в інфокомунікаціях»

Міжнародна науково-практична конференція «Наукоємні технології в інфокомунікаціях»

23 травня, розпочала свою роботу міжнародна науково-практична конференція «Наукоємні технології в інфокомунікаціях» на базі туристичного комплексу «Вілла Ксенія» (с. Врублівці Кам’янець-Подільського району Хмельницьої області) за участю провідних закладів вищої освіти України та світу. Конференція тривала з 23 до 25 травня 2019 року, а її організаторами стали Харківський національний університет повітряних сил імені Івана КожедубаХарківський національний університет радіоелектроніки, а також Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Головами програмного комітету конференції є доктор технічних наук, професор Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Бараннік В.В., доктор технічних наук, професор Харківського національного університету радіоелектроніки Безрук В.М. та доктор технічних наук, професор Кам’янець-Подільського національного університету Федорчук В.А.

Конференція присвячена теоретичним та практичним проблемам обробки, ефективного кодування, інтелектуалізації, захисту інформації та інформаційній протидії в сучасному інфокомунікаційному просторі.

Напрямки роботи конференції:

  1. Концептуальні проблеми інтелектуалізації в інфокомунікаціях.
  2. Багатофункціональне кодування (стиснення, завадостійкість, криптостійкість, семантичний аналіз) інформації.
  3. Інтелектуальна обробка великих масивів даних (data mining, analytics).
  4. Технології формування та обробки багатовимірних мультимедійних даних.
  5. Обробка, маскування та візуалізація великих інформаційних та багатовимірних просторових структур.
  6. Кібербезпека та захист інформації.
  7. Комп’ютерна стеганографія та стегоаналіз.
  8. Математичне моделювання та оптимізація в інфокомунікаціях.
  9. Інформаційно-психологічні аспекти у сучасному інфокомунікаційному просторі в умовах інформаційних війн.
  10. Інформаційно-психологічна адаптація підлітків до сучасного інформаційного середовища.


Всі матеріали опубліковано у збірнику HICT’2019 Міжнародна науково-практична конференція «Наукоємні технології в інфокомунікаціях».