І словом, і ділом

Рік тому було започатковано наукову співпрацю між кафедрою інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та ДП «S&T Ukraine», генеральним директором якого є доктор технічних наук, член вченої ради Інституту проблем математичних машин і системНаціональної академії наук України та міжнародної редакційної колегії журналу «Програмні продукти і системи» Лисецький Юрій Михайлович.

У квітні 2018 р. компанія «S&T Ukraine» виступила генеральним спонсором Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що проводилась на базі нашого університету.

Нещодавно у світ вийшли друком дві наукові монографії Ю. М. Лисецького «Інформаційні технології в управлінні та обробці інформації», «Моделі, методи і технології кількісної оцінки якості систем», які автор подарував у необхідній кількості бібліотеці університету для забезпечення навчального процесу за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Завдяки цьому студенти фізико-математичного факультету матимуть можливість долучитися до глибокого вивчення основ сучасних інформаційних технологій, важливих питань, пов’язаних із розробкою та функціонуванням різних видів інформаційних систем, а також ознайомитись з технологією побудови моделей комплексної оцінки якості систем і навчитися добирати ефективні методи для оцінювання якості систем різноманітного призначення.Колектив кафедри інформатики висловлює щиру подяку автору за щедрий подарунок та має надію на продовження започаткованих наукових зв’язків між нашими організаціями.

Олена Смалько

Володимир Федорчук