Задачі олімпіади ACM-ICPC Ukraine 2017, Перший етап

Задача В. Напрямок руху

С5тепан влітку відпочиває у бабусі в селі. Особливо йому подобається купатись на сільському озері. Посередині озера плаває пліт, який має форму прямокутника. Сторони плота спрямовані уздовж паралелей і меридіанів. Введемо систему координат, в якій вісь ОХ направлена на схід, а вісь ОY – на північ. Нехай південно-західний кут плоту має координати (x1, y1), північно-східний кут – координати (x2, y2).

Cтепан знаходиться в точці з координатами (x, y). Визначте, до якої сторони плоту (північної, південної, західної чи східної) або до будь-якого кута плоту (північно-західному, північно-східному, південно-західному, південно-східному) Степану потрібно плисти, щоб якомога швидше дістатися до плоту.

Формат вхідних даних
Дано шість чисел в наступному порядку: x1, y1 (координати південно-західного кута плоту), x2, y2 (координати північно-східного кута плоту), x, y (координати Степана). Всі числа цілі і по модулю не перевершують 100. Гарантується, що x1 < x2, y1 < y2, x ≠ x1, x ≠ x2, y ≠ y1, y ≠ y2, координати Степана знаходяться поза плотом. 
Формат вихідних даних
Якщо Степану слід пливти до північної сторони плоту, програма повинна вивести символ «N», до південної – символ «S», до західної – символ «W», до східної – символ «E». Якщо Степану слід пливти до кута плоту, потрібно вивести один з наступних рядків: «NW», «NE», «SW», «SE».

Приклади
InputOutput
-1
-2
5
3
-4
6
NW
Лістинг