Задачі олімпіади ACM-ICPC Ukraine 2016, Перший етап

Задача Е. З трьох простих чисел

Знайти кількість натуральних чисел з проміжку [A; B] в розкладі на прості множники яких є рівно 3 простих множника.

Формат вхідних даних

В одному рядку два числа через пробіл: A і B, 1 ≤ A ≤ B ≤ 10000000

Формат вихідних даних

В одному рядку одне число – кількість чисел з проміжку які складаються рівно з 3-х простих множників.

Приклад
Стандартне введенняСтандартне виведення
10 203
8 204
Лістинг