Задачі олімпіади ACM-ICPC Ukraine 2016, Перший етап

Задача D. Кратне трьом

Дано число. Степан хоче замінити в ньому одну цифру таким чином, шоб нове число ділилось на 3 і було максимально можливим. В заданому числі потрібно обов’язково замінити одну цифру, навіть якщо задане число ділилось на 3. Оскільки Степан тільки почав відвідувати факультатив з програмування, то він просить допомоги у вас.

Формат вхідних даних
Дано одне натуральне число. Довжина числа може досягати 100 цифр.

Формат вихідних даних
Виведіть інше натуральне число, що задовольняє умовам: 1. Нове число повинно відрізнятись від даного рівно однією цифрою. 2. Нове число повинно ділитись на 3. 3. Нове число повинно бути максимально можливим з усіх таких чисел.

Приклад
Стандартне введенняСтандартне виведення
123723
Лістинг